19 Tháng Bảy 2019 Chào mừng bạn đến với website TRUNG TÂM Y TẾ VẠN NINH   
 tesst
  
  
  
 LIÊN KẾT WEB

  
 Galery
  
  
hinh dong
hoidieuduong
chính phủ điện tử
Imexpharm
Công báo Khánh Hòa
bệnh viện mắt Việt-Nga
măt trời bé thơ
TTYTVAN NINH
dinh duong
o2tv
Kiến thức Online
Báo Khánh Hòa
Bảo hiểm xã hội VN
Cẩm nang bệnh
NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH VN
khoe moi ngay
thư viện gia đình
kỹ năng giỏi
thông tin y học
Pymepharco
  
  
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN.

 

           I. Thông tin chung:

- Tổng số biên chế: Phòng gồm 16 người được phân công theo nhiệm vụ của từng thành viên cho phù hợp với khả năng.

            + Sau Đại học                      : 01 người

            + Đại học                             : 06 người

            + Cao đẳng                          : 02 người

            + Trung cấp                       : 07 người

- Phòng Tài chính – kế toán chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của giám đốc trung tâm, phòng có nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin số liệu theo đối tượng nội dung công việc theo chuẩn mực, kiểm tra giám sát các khoản thu chi Tài chính, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và các nguồn hình thành, kết hợp với ba phòng chức năng tham mưu cho giám đốc đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, giải quyết tình hình Kinh tế Tài chính của đơn vị.

 

II. Chức năng, nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm Y tế Vạn Ninh lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. 

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám, chữa bệnh và tổ chức, quản lý chặt chẽ việc thu chi viện phí theo đúng quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu và thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

- Tổ chức công tác kế toán trong trung tâm theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Trung tâm.

- Định kỳ, thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng Ngân sách Nhà nước, tình hình thu phí, lệ phí được để lại, kiểm kê tài sản, dụng cụ toàn trung tâm.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tài chính trung tâm.

III. Phân công phân nhiệm từng thành viên

* Bộ phân kế toán chung

1. Đặng Huỳnh Hoàng – Phụ trách Kế toán trưởng

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Phòng TCKT.

- Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị và chế độ chính sách của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ sổ sách, báo cáo thanh quyết toán và công tác kiểm kê định kỳ.

2. Lường Đình Sơn - Kế toán thanh quyết toán chi phí KCB BHYT nội trú:

- Điều hành phân công trực thu phí của Phòng và giúp việc cho trưởng phòng, điều hành chung của phòng khi trưởng phòng đi vắng.

- Theo dõi, thực hiện các chế độ kinh phí KCB BHYT toàn trung tâm.

- Tổng hợp quyết toán chi phí KCB BHYT định kỳ với cơ quan BHXH và các đối tượng theo hợp đồng KCB trung tâm đã ký.

- Lập báo cáo, phân tích tình hình thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT định kỳ tháng, quý, năm.

- Báo cáo phản ánh kịp thời các chi phí KCB BHYT không chi trả theo thông báo quyết toán hằng quý.

- Kiểm tra, thanh toán chi phí điều trị khi bệnh nhân ra viện theo đúng biểu giá viện phí bệnh viện quy định.

- Cuốí tháng, tổng hợp, phân loại thanh toán bệnh nhân BHYT ra viện để quyết toán chi phí chi phí với BHYT.

3. Trương Nguyễn Quỳnh Thy - Kế toán thanh quyết toán chi phí KCB BHYT ngoại trú

Kiểm tra, thống kê, báo cáo chi phí KCB BHYT theo phiếu KCB BHYT ngoại trú định kỳ hằng tháng theo đúng biễu mẫu quy định.

4. Trần Thị Bảo Uyên - Kế toán tổng hợp, nguồn thu

- Lập báo cáo quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động theo quy định.

- Lập báo cáo công khai tài chính định kỳ và các báo cáo tài chính theo yêu cầu.

- Bảo quản lưu trũ tài liệu, chứng từ kế toán.

- Lập chứng từ rút, thanh toán các khoản chi phí phát sinh qua kho bạc, ngân hàng.

- Theo dõi các hợp đồng về cung cấp dịch vụ, vật tư hàng hóa với bên ngoài  đơn vị.

- Theo dõi, thực hiện các khoản phải thu, phải trả với các đơn vị.

5. Cao Thị Thanh Thùy - Kế toán nguồn thu

- Lập báo cáo quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động theo quy định.

- Lập báo cáo công khai tài chính định kỳ và các báo cáo tài chính theo yêu cầu.

- Bảo quản lưu trũ tài liệu, chứng từ kế toán.

- Lập chứng từ rút, thanh toán các khoản chi phí phát sinh qua kho bạc, ngân hàng.

- Theo dõi các hợp đồng về cung cấp dịch vụ, vật tư hàng hóa với bên ngoài  đơn vị.

- Theo dõi, thực hiện các khoản phải thu, phải trả với các đơn vị.

6. Tô Hữu Tình - Kế toán vật tư tài sản thuộc chuyên môn

- Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập tồn thuốc, dịch truyền, vật tư, công cụ dụng cụ…

- Thực hiện báo cáo quyết toán sử dụng thuốc, dịch truyền, vật tư, công cụ dụng cụ định kỳ quý, tháng, năm.

- Tham giá lập hồ sơ đấu thầu, mua sắm vật tư, tài sản theo yêu cầu.

7. Nguyễn Thị Thu Hà - Kế toán dược

- Thực hiện các nghiệp vụ xuất thuốc, dịch truyền, vật tư, công cụ dụng cụ khám ngoại trú, nội trú.

- Thực hiện báo cáo quyết toán sử dụng thuốc, dịch truyền, vật tư, công cụ dụng cụ định kỳ quý, tháng, năm.

8. Phạm Thị Lựu: Kế toán tiền lương, vật tư tài sản thuộc hành chính quản trị

- Tiếp nhận bảng chấm công, chấm trực, phẫu thuật, thủ thuật, hiện vật của các đơn vị trực thuộc trung tâm.

- Xử lý tổng hợp lập bảng lương, danh sách tiền phụ cấp trực, khoán công tác phí, lương mở rộng…

- Tiếp nhận và thanh toán hồ sơ hai chế độ, đối chiếu tăng, giảm quỹ lương của CBVC đơn vị.

- Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập tồn vật tư, công cụ dụng cụ văn phòng…

- Thực hiện báo cáo quyết toán sử dụng vật tư, công cụ dụng cụ định kỳ quí, tháng, năm.

- Tham gia lập hồ sơ đấu thầu, mua sắm vật tư, tài sản theo yêu cầu.

9. Trần Thị Hằng - Thủ quỹ

- Cập nhật, ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 

- Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên.

- Kiểm tra, thực hiện việc thu, chi tiền mặt theo chứng từ phát sinh.

- Quản lý quỹ và báo cáo tồn quỹ theo quy định.

10. Đỗ Hữu Ngọc Minh - Kế toán công nợ

- Tiếp nhận thông tin các nhà thầu.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các nhà thầu.

- Đối chiếu và theo dõi công nợ của các nhà thầu.

- Hoàn tất hồ sơ đấu thầu và thanh lý hợp đồng đấu thầu.

11. Nguyễn Đình Ngọc - Kế toán nguồn ngân sách, theo dõi kinh phí TYT xã, thị trấn

- Lập báo cáo quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động theo quy định.

- Lập báo cáo công khai tài chính định kỳ và các báo cáo tài chính theo yêu cầu.

- Bảo quản lưu trũ tài liệu, chứng từ kế toán.

- Lập chứng từ rút, thanh toán các khoản chi phí phát sinh qua kho bạc, ngân hàng.

* Bộ phận kế toán thu thanh toán viện phí nội trú và ngoại trú:

1. Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Phương

- Kiểm tra giám sát công tác nghiệp vụ.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thu, chi viện phí, BHYT người bệnh cùng chi trả định kỳ theo yêu cầu quản lý.

- Lập báo cáo, phân tích tình hình thu chi viện phí, BHYT người bệnh cùng chi trả định kỳ hằng tháng, quý, năm.

2. Thành viên kế toán thu phí: Tô Thị Bích Tiên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thanh Hiền

          - Viện phí nội trú: Thực hiện thu tạm ứng, thanh toán viện phí khi bệnh nhân ra viện theo biểu giá viện phí trung tâm qui dịnh.

- Viện phí ngoại trú:  Thực hiện thu, thanh toán viện phí đối với đối với bệnh nhân vào các khoa. Thu tiền khám bệnh, xét nghiệm CLS bệnh nhân khám tại Phòng thu phí. Tổng hợp báo cáo, phân tích tình hình thu viện phí ngoại trú định kỳ tháng, quý, năm.

"Tận Tình - Nghiêm Túc - Chính Xác" 

 
  
  
  
 Tìm kiếm
  
 THÔNG BÁO
  
 Y ĐỨC - DƯỢC ĐỨC
BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH VN
khoe moi ngay
thư viện gia đình
  
  
Sở y tế
Bệnh viện ĐKKH
cục KCB
cục quản lý dược
Thư viện SKSS
Bản đồ
Hội điều dưỡng Việt Nam
Dược thư
Chăm sóc trẻ thơ
Tai mũi họng
y dượcvn.com
cục ytế dự phòng
Bệnh viện Cam Ranh
Y tế
  
 LƯỢT TRUY CẬP
  
  
  
Copyright © 2011 TRUNG TÂM Y TẾ VẠN NINH
Địa chỉ: Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3707406/ 058.3840250
Fax: 058.3840064
Email: ttytvanninh@yahoo.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đồng Văn Chương

Thiết kế bởi  CenIT